Kecioren Egitim ve Arastirma Hastanesi

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Pınarbaşı Mah.Sanatoryum Cad.Ardahan Sok.No:25
Keçiören/Ankara
Telefon: (0312) 356 90 00
Adress 2:

Semt Polikliniği

Kuşcağız Mahallesi Gazeller Caddesi
Keçiören/Ankara
Web adresi:
www.akeah.gov.tr

Hastane

350 yatak kapasiteli Ankaranın Keçiören ilçesinde hizmet veren Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesidir.2005 yılında hizmete açılan hastanede Acil, Genel Cerrahi, Çocuk, Üroloji, Dahiliye, Kardiyoloji Gastroenteroloji, Kadın Doğum, KBB, Ortopedi, Çocuk Cerrahi, Göz, Kalp Damar Cerrahi, Beyin Cerrahi, Plastik Cerrahi, İntaniye, Göğüs Hastalıkları, Diş klinikleri mevcut olup Acil, Genel Cerrahi, Çocuk Hastalıkları, Dahiliye, KBB, Üroloji, Gastroenteroloji, Anesteziyoloji eğitim kliniklerinde asistan eğitimi verilmektedir.252 doktor, 457 yardımcı sağlık personeli ve 430 diğer yardımcı personel olmak üzere 1139 kişi çalışmaktadır.9 Ameliyathane odası, 3 Yoğun Bakım Ünitesi (Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Yenidoğan Yoğun bakım Ünitesi ve Dahili Yoğun Bakım Ünitesi toplam 39 hasta yatağı) mevcuttur.Patoloji, Radyoloji, Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvar dallarında ileri teknolojik uygulamalarla hasta ve numuneler değerlendirilmektedir. Semt Polikliniğinde ayaktan Fizik Tedavi uygulamaları yapılmaktadır.