Bursa Sevket Yilmaz Devlet Hastanesi

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi
Adres:
Yıldırım / Bursa
Telefon: (0224) 295 50 00
Web adresi: www.sevketyilmaz.gov.tr

Hastane Tarihçesi

Hastanenin hizmet binası 24.776 m2 yerleşim alanı içersinde yer almakta olup 7.776 m2 poliklinik ve 1.200 m2 Bahçe alanlarına sahiptir.Ünitede 20 branşta Yataklı Sağlık Hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca 45 poliklinikte 24 uzmanlık dalında Ayaktan Tedavi Hizmetleri yürütülürken 24 saat Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri verilmektedir.

Hastanede yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla donatılmış 10 Ameliyathane, 6 Doğumhane, 1 Yeni Doğan Ünitesi, 1 Koroner Yoğun Bakım, 1 Genel Yoğun Bakım ve 1 Nöroloji Yoğun Bakım üniteleri hizmetlerini sürdürmektedir. Bunların yanısıra 2 Bakteriyoloji ve 2 Biyokimya
Laboratuarı,1 Patoloji,1Farmakoloji, Ultrason ve Radyolojik Görüntüleme merkezleri(MR,BT) modern şartlar altında hastalarımızın hizmetinde faaliyet göstermektedir.

Bu hizmetlerin devamını ve teknik desteğini sağlık, teknik ve idari hizmetler sınıflarına mensup toplam 531 çalışan sağlanmaktadır. Hastanede 1 Başhekim, 1 Başhemşire, 92 Uzman Tabip, 32 Pratisyen Hekim, 2 Eczacı, 2 Psikolog, 1 Biyolog, 3 Fizyoterapist, 1 Diyetisyen , 23 Laborant,
21 Röntgen Teknisyeni, 19 anestezi Teknisyeni,235 Hemşire, 32 Ebe, 3 Şef, 16 Memur görev almaktadır.

Hastanenin 2005 yılında 756.834 poliklinik hasta sayısı, 30.111 yatan hasta, 2098 normal doğum, 2715 müdahaleli doğum, 4691 adet büyük ameliyat,5567 orta ameliyat 1019 küçük ameliyat yapılmakta olup İlde mevcut sağlık hizmeti açığını büyük ölçüde kapatmaktadır.