Zekai Tahir Burak Kadin Sagligi Egitim ve Arastirma Hastanesi

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı
Altındağ/Ankara
Telefon:
(0312) 306 50 00
Web adresi:
www.ztb.gov.tr

Yenilikler

Yeniden yapılandırılan Doğum Servisi artık daha modern ve tam donanımlı bir şekilde hizmet vermektedir.Yılda ortalama 25.000 doğumun gerçekleştiği hastanede Doğum Salonu ve Yüksek Riskli Gebelikler (YRG) Servisi şartları, artan obstetrik hasta sayısının yatış ihtiyacını karşılayabilmek için istenilen ölçülerde değildi. Bu nedenle YRG Servisi ve Doğum Salonunun genişletilmesi ve günün koşullarına uygun çağdaş bir kompleks haline getirilmesi konusunda sürdürülen ön çalışma 2 yıl içinde tamamlandı. 2008 yılının mayıs ayında başlayan inşaat faaliyetlerinin aralık ayında bitirildi.

Dokuz Eylul Universitesi Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Adres:
Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210
Alsancak/İzmir
Telefon:
(0232) 412 12 12
Web adresi:
www.deu.edu.tr/hastane

Hastane Tarihçesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978 yılında Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi adı altında kuruldu. 1982 yılına kadar önce Karşıyaka Devlet Hastanesi sonra İzmir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde sağlık hizmeti sundu. 1982 yılında çıkan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde katılan fakültemiz, Ege Üniversitesi eski Eczacılık Fakültesi binaları tadil edilerek 1985 yılında 325 yatak kapasiteli Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi olarak hizmete geçici olarak sokuldu.

Hastane bir diğer ilke Eylül 1998 de bir kamu hastanesinde Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını başlatarak imza atmıştır. Sistem hastane gereksinimlerine uyarlanmış ve yönetim anlayışı olarak "Sürekli İyileştirme Projesi" başlığı ile yürütülmekte olup, farklı alanlarda iyileştirme çalışmaları sürmektedir. Bu sistemin en önemli getirisi süreçlerle yönetimin ön plana geçişidir. Ayrıca bu tarihte ilk stratejik planlama yapılmış ve uygun aralıklarla gözden geçirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda hastane belirlenmiş misyonu, vizyonu, hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hazırlanmış planı olan bir kurumdur.
Dokuz Eylül Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin eğitim alanını karşılamak amacıyla kurulmuş bulunduğu Tıp Fakültesi, 1997 yılında aktif eğitime başlamıştır. Aktif eğitim, öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda bilgiye ulaşarak kendisini geliştirmesi sistemine dayanır. Bu bağlamda klasik eğitimdeki ilk üç senede yer alan çok sayıdaki ders saati, yerini probleme dayalı öğrenme oturumlarına bırakmış, uygulama, mesleksel beceriler, alan çalışmaları, özel çalışma modülleri ile desteklenen eğitim sistemi, öğrencinin farklı kaynaklardan yararlanarak bilgisini geliştireceği serbest çalışma saatlerine önemli yer ayırmıştır.

Dr.Nafiz Korez Sincan Devlet Hastanesi

Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi
Adres:
Fatih mah.Sincan
Sincan/Ankara
Telefon:
(0312) 272 62 40
Web adresi:
www.sincandevlethastanesi.gov.tr

Hastane Tarihçesi

Sincan Devlet Hastanesi;1989 Yılında Ankara Numune Hastanesine bağlı bir Semt Polikliniği iken, 14.11.1998 tarihinde 50 yatak kapasitesiyle hastane olarak resmi açılışı yapılarak bölge halkına hizmet vermeye başlamıştır.Hastane, 2002 yılsonu itibarıyla 100 yatak kapasitesine çıkarılmıştır.Ayrıca 2006 yılı, Eylül ayında Sincan 12.caddede 100 yataklı ek bina, poliklinik ve yataklı tedavi hizmeti vermeye başlamasıyla birlikte hastane 200 yataklı hastane statüsüne kavuşmuştur.Hastane Sincan, Eryaman, Yenikent ve Ayaş da dahil olmak üzere çevre ilçe halkına (yaklaşık 1.500.000 nüfusa) hizmet vermektedir.Hastane; Sincan/Fatih ‘de Merkez bina, 12. Caddede ek bina, , Sincan Organize Sanayi bölgesinde, Yenikent merkezde ve Ayaş ilçe merkezinde bulunan semt poliklinikleri ile toplam 5 (beş) ayrı yerde ve binada sağlık hizmeti vermektedir.

Poliklinikler

Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Ulucanlar / Ankara
Telefon:
(0312) 595 30 00
Web adresi:
http://www.ankarahastanesi.gov.tr/

Hastane

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1957 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi adıyla kurulmuştur. Hastane 1954 yılında Alman ve Fransız mühendislerin denetiminde inşa edilmeye başlanmış, hastanenin projesi Fransız mimar Jean Volter tarafından çizilmiştir. Başlangıçta 4 servis ve 1 hemşire olmak üzere 120 yatak kapasitesi ile hizmete girmiştir. Bünyesinde barındırdığı Cebeci Sağlık Koleji 1986 yılında hastane bahçesinde yapılan ek binaya geçmiştir. Poliklinik, hemşire lojmanı vb. Kliniklerde yenileme çalışmaları artan ihtiyaçlara cevap verecek çeşitli projelerle yeniden yapılanma ve modernizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Merkezi ameliyathaneler, acil ameliyathaneler, acil servis binası acil yoğun bakım açılmış olup, servislerde; dahiliye, nöroloji, nöroşirurji yoğun bakımları ile beraber fiili yatak kapasitesi 616 acil müşade, diyaliz, hemodilaliz dahil edilirse yatak sayısı 678 'dir Hastane aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesidir. Hastanede asistan eğitimi yanı sıra anestezi, radyoloji ve laboratuar teknisyeni kursiyerleri, diyaliz kursiyerleri, çevre sağlık koleji öğrencileri de teorik ve pratik eğitim görmektedir. Bugün hastanenin fiili yatak kapasitesi 616, acil müşade, diyaliz, hemodilaliz dahil edilirse yatak sayısı 678 'dir. Toplam personel sayısı 1968 (geçici görevliler dahil) olup, sağlık kurulu ile beraber 31 ayrı branşta 46 klinik hizmet vermektedir. Her yıl 1 milyon civarinda poliklinik yapılmakta, 25 bin civarında yatan hastaya hizmet vermekte 15 binin üzerinde ameliyat uygulanmaktadır. Yenimahalle, Ulus ve Bahçelievler Basın Polikliniklerinde de poliklinik hizmeti verilmektedir. Hastane bulunduğu bölge ve Ankara'da Sağlık Bakanlığına bağlı yapılan en son hastane olduğu için poliklinik kapasitesi en yüksek hastanedir. Ana bina bu hizmete yetmediği için 1988 yılında hastane bahçesine 3 katlı poliklinik hizmet binası yapılmıştır. Hastane bahçesinde bulunan daha önce hemşire lojmanı olarak kullanılan bina 2000 yılında restore edilmiş, merkezi biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji laboratuarı ve kan bankası olarak donatılmıştır.

Izmir Egitim Dis Hastanesi

İzmir Eğitim Diş Hastanesi
Adres 1:
Konak/İzmir
Telefon:
(0232) 441 81 81
Adres 2:

Balçova Semt Polikniniği

Mithat Paşa Caddesi No:9/A Eğitim Mahallesi Balçova/İzmir


Hastane

19.Yüzyılın ilk yarısında İzmir'de Rumlara,Musevilere, Ermenilere ve diğer yabancılara ait bir resmi sağlık kuruluşu yoktu.1849 yılında yaşanan deprem ve salgın hastalık nedeniyle Emin Muhlis Paşa tarafından ilk Darülşifa kurulmuştur.Eski Devlet Hastanesinin olduğu yer İngiliz mezarlığı idi. İngilizler ölülerini ülkelerine taşıyınca bu alan boş kaldı. Zamanın İngiliz Konsolosu Hastane yapılma şartıyla bu alanı Emin Muhlis Paşa'ya teklif etti. Emin Muhlis Paşa Padişahın müsaade ve yardımları,halktan toplanan bağışlarla 1851 yılında kadın ve erkeklere mahsus iki katlı taş ve ahşaptan oluşan Hastane binasını yaptırdı. Bu Hastanenin ayrıca büyük bir bahçesi ve yüksek zatlara ait birde köşkü vardı.Hastane 62 yataklı olupbir cerrah ,bir eczacı,bir müdür,bir katip,bir hademe kadrosundan ibaretti.1950 Yılında kurum Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve İzmir Devlet Hastanesi adını alındı..Hastane Diş Tedavi ve Protez Merkezi olarak 1981 Yılında Yeşilyurt Atatürk Sağlık Sitesinin bahçesindeki ek binada hizmete girdi, 1983 yılı Nisan ayında bugünkü binasının birinci katına taşındı ve aynı yıl DİŞ HASTANESİ ünvanını alarak bugüne kadar kesintisiz olarak İzmir ve Ege Bölgesine hizmet vermeye devam etmektedir. 1985 Yılında Hastane bünyesinde diş teknisyeni yetiştirilmek üzere Diş Teknisyenliği Okulu açıldı. Üç dönem diş teknisyeni yetiştirildi okul daha sonra M.E.B. Çınarlı Sağlık Meslek Lisesine devredildi. Halen bu öğrencilerin pratik ve eğitim çalışmaları Hastanede yapılmaktadır. 1986 yılında gece Acil Diş Kliniği hizmete girdi.
1989 yılında Hastane bünyesinde Ortodonti hastalarının tedavisine yönelik olarak Eğitim Ortodonti kliniği kuruldu. İzmirili ve Ege bölgesinde Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile birlikte 3.basamak Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti veren iki kurumdan biri olan hastane Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Eylül 1990 yılında Türkiye’de yine bir ilk olarak Eğitim Diş Hastanesi ünvanı verildi. Hastane 1997 yılında bilgisayarla tam otomasyona geçti.2007 yılında Türkiye’de bir ilk ve tek olan Çocuk Diş Cerrahisi Kliniği hizmet vermeye başladı. Hastane haftada 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Bakirkoy Kadin Dogum ve Cocuk Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi

Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Yenimahalle İstanbul Caddesi No:95
Bakırköy/İstanbul
Telefon:
(0212) 543 62 70
Web adresi:
http://www.bakirkoydogumevi.gov.tr/

HASTANE TARİHÇESİ

Hastane SSK Sultanahmet Hastanesi Hariciye ve Nisaiye Servisi adı ile 01.09.1952 tarihinde faaliyete geçmiştir. Sultanahmet Hastanesi’nin Hariciye Servisi’nin SSK İstanbul Hastanesi’ne devredilmesinden sonra, Nisaiye ve Doğum Servisi yerinde kalarak 28.10.1959 tarihinden itibaren Bakırköy Doğumevi ve Dispanseri Başhekimliği adı altında bağımsız bir birim olarak 66 yatak kapasitesi ile faaliyetini sürdürmüştür. Hastanenin yatak kapasitesi 26 Nisan 1967 tarihinde 200’e, 13 Ekim 1967 tarihinde ise 400’e (300’ü doğum ve 100’ü bebek olmak üzere) çıkarılmıştır. Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında asistan eğitimi 1970’li yıllarda başlamıştır. Eski bina tahliye edilerek yıkılmış, bugün tamamı bitirilen ve hizmet veren ek tesis ilk olarak 31 Ağustos 1975 tarihinde kullanıma açılmıştır. Poliklinik hizmetleri ek bina inşaatı devam ederken, Poliklinik Hizmetleri “Bakırköy Dispanseri” adı altında başka bir binada ve ayrı bir Başhekimlik olarak faaliyetini sürdürmüştür.

Bakırköy Dispanseri, 01 Temmuz 1982 tarihinden itibaren yeni yapılan hastane poliklinik binasına taşınmıştır.Hastanenin yatak sayısı; 28 Ocak 1986 tarihinden itibaren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 800 kadro yatağına çıkarılması uygun görülmüştür. Hastanenin adı Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu tarafından, Sosyal Sigortalar Kurumu Bakırköy Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği olarak değiştirilmiştir.Hastane ek tesisleri ile birlikte 21 Haziran 1986 tarihinde o dönemin Başbakanı Sayın Turgut ÖZAL tarafından açılmıştır. Hastane kadro yatağının 464’ü Kadın Doğum yatağı, 336’sı ise Çocuk yatağı olmak üzere toplam 800 yatak ile hizmet vermeyi sürdürmüştür.1988 yılında Çocuk Hastalıkları Kliniği’nde İhtisas hakkı verilip Asistan Eğitimi başlamıştır.Hastane 19 Şubat 2005 tarihi itibari ile İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Hastane; Kadın Hastalıkları - Doğum, Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi branşlarında 533 kadro yatağı ve 526 fiili yatak ile hizmet sunumuna devam etmektedir. Hastanede mekan yetersizliği nedeniyle doğum sonundaki hasta yataklarının yerine odiyometri ve I. Düzey Yenidoğan servisinin açılmıştır. Dolayısıyla fiili yatak sayımız 505 ’e düşmüştür.

Istanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Egitim ve Arastirma Hastanesi

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Eski Londra Asfaltı Adnan Kahveci Bulvarı
Bahçelievler/İstanbul
Telefon:
(0212) 441 22 oo
Web adresi:
www.istanbulftr.gov.tr

Hasta Hakları

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir.

İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.
İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi anlamında 1991 yılından bu yana diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” uygulanmaktadır.

Program kapsamında; doğum hizmeti ve gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler “Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu” unvanı almaktadırlar.

Bakirkoy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sagligi Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi

Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Zuhuratbaba Mah. Demirkapı Cad.
Bakırköy/İstanbul
Telefon:
(212) 543 65 65
Web adresi:
www.bakirkoyruhsinir.gov.tr

Hastane Müzesi

1924 yılından beri Bakırköy’de faaliyet gösteren Prof. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhuriyet Dönemi’nin en büyük ruh ve sinir hastalıkları hastanesi olmakla beraber psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji alanlarında tüm Türkiye’ye hizmet veren sağlık kurumudur. Bu alanların gelişmesinin yanında toplumun ruh ve sinir hastalığına ve kurumlarına bakışının değişmesine katkıda bulunmuştur.
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi, Hastane’nin psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji alanlarındaki öncülüğünü, sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerlerini kamusal alanla paylaşıyor.Hastane’nin tarihinin kesitlerle temsil edildiği 84 metrekarelik bu müzede, koleksiyon “Bimarhane’den Hastane’ye” “Bimarhane Taşınıyor”, “Hastane Kuruluyor”, “1930’lu Yıllar”, “1940’lı 50’li Yıllar”, “1960’lı ve 1970’li Yıllar”, “1980’li Yıllar” ve “1990-2000’li Yıllar” ana başlıklarıyla kronolojik olarak sergileniyor. Müzeye gelenler, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın kitapları, cübbesi, 1934 yılına ait ameliyat defteri, Tespit/deli gömleği ve kemeri, eski ilaç şişeleri, 1960’larda Dr. Faruk Bayülkem’in kullandığı elektroşok aleti, eski hasta kayıt defteri, hasta dosyaları, Dr. Yıldırım Aktuna’ya armağan edilen plaketler, eski ilaç şişeleri ve reçeteler gibi hastanenin tarihine tanıklık eden pek çok nesneyi görme fırsatı buluyorlar.
Hastane’nin tanıtım filmi (1966) ile Mor Defter (1964), Boşver Arkadaş (1974), Yırt Kazım (1975), Meraklı Köfteci (1976) gibi Hastane’de çekilmiş eski Türk filmlerinden görüntülerle oluşturulan kısa filmi de izleyebiliyorlar.
Hastane bu müze aracılığıyla, topluluğuyla iletişim kurup, kültürel mirasını gelecek nesillere aktaracaktır.
26 Haziran 2008 tarihinde açılan Müze'mizin ziyaretçisi sayısı 5000'i geçmiştir

Marmara Universitesi Tip Fakultesi Hastanesi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Adres:
Tophanelioğlu Caddesi No:13/15
Üsküdar/İstanbul
Telefon:
(0216) 327 10 10
Web adresi:
www.hastane.marmara.edu.tr

Hastane

Marmara Üniversitesi Hastanesi,Tıp Fakültesi ile uygulamalı eğitim ve araştırma çalışmaları yürütmek,başvuran hastalara tanı,tetkik ve tedavi hizmetlerini vermek amacıyla Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 1985 yılında fiilen kurulmuştur.Resmi açılışı ise İstanbul’un Anadolu yakasındaki tek üniversite hastanesi olma niteliğiyle 17 Şubat 1986 yılında gerçekleştirmiştir.
Hastane,kurulduğu ilk yıllarda sadece İç Hastalıkları, Üroloji, GenelCerrahi,Pediatri, Kadın Hastalıkları ve Doğum,Radyoloji ile Anesteziyoloji Anabilim dalları ile hizmet vermiş,ilerleyen yıllarda tüm Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim dallarının faaliyete geçmesiyle tam donanımlı bir üniversite hastanesi kimliğine kavuşmuştur.

Hastane, 12.250 m2 kullanım alanına sahip servis binası ile 9.000 m2 kullanım alanındaki acil ve poliklinik binasından oluşan iki ayrı blokta toplam 21.250 m2 lik kapalı alan hacmiyle tıp teknolojileri konusunda geliştirilmiş son yenilikleri de bünyesine katarak çalışmalarını sürdürmeye önem vermektedir.
Hastane 400 yataklıdır.

Umraniye Egitim ve Arastirma Hastanesi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Kazımkarabekir Mah. Adem Yavuz Cad. No: 1
Ümraniye / İstanbul
Telefon:
(0216) 632 71 19
Web adresi:
http://www.ueh.gov.tr/

Hastane

Ümraniye Devlet Hastanesi 18.10.2002 tarihinde açılmış ve 78.000 m² alan üzerine kurulmuştur. 143 adedi banyolu olmak üzere 157 adet Hasta Odası mevcuttur. Hastanede Günlük 4000-4500 civarında hasta muayene edilmektedir. 162 uzman doktor, 63 asistan doktor 138 hemşire 38 ebe ve diğer personel olmak üzere toplam 600 kadrolu personel ve Veri Hazırlama Kontrol işletmeni, güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri olmak üzere yüklenici firma aracılığı ile toplam 280 personel çalışmaktadır.

Uskudar Devlet Hastanesi

Üsküdar Devlet Hastanesi
Adres:
Barbaros Mh. Veysi Paşa Sk. No: 14
Üsküdar/İstanbul
Telefon:
(0216) 474 79 00
Web adresi:
www.uskudarhastanesi.gov.tr

Validebağ Ek Hizmet Binası Adresi :Kalfaçeşme Sokak No:1 Koşuyolu/Üsküdar

Hastane Tarihçesi

Hastane 01.12.1950 tarihinde Polis Prevantoryumu olarak hizmete açılmıştır. Prevantoryum 09.09.1969 tarihinde ise Polis Hijyen ve Diyetetik Sağlık Merkezi, daha sonrada Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın 13.07.1975 tarihli onayları ile 200 yataklı hastane şekline dönüştürülmüştür.1978 yılında da Polis Hastanesi ismini almıştır.1980 tarihinde ana bina inşaatına başlanmış 15.01.1985 tarihinde resmen hizmete açılmıştır.19.02.2005 tarihinde 5283 sayılı kanun ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Polis Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilerek İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi adını almıştır.Aynı tarihte SSK Genel Müdürlüğüne bağlı Doğancılar SSK Dispanseri Üsküdar Devlet Hastanesi Semt Polikliniği olarak hastaneye bağlanmıştır.Hastane 01.08.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı Validebağ Devlet Hastanesi ile birleştirilerek Üsküdar Devlet Hastanesi adı altında tek çatı altında hizmet vermektedir. Hastane hemodiyaliz merkezi hastane arazisi içinde ayrı bir binada hizmet vermektedir. Hastane arazisi içinde eski hastane binası, hemodiyaliz merkezi, hemşire lojmanı, köşk, helikopter sahası ve otopark mevcuttur. Validebağ Ek Hizmet Binası A ve B Blok olarak hizmet vermektedir.Hastane 328 yatak kapasitesiyle yaklaşık 730 kadrolu ve sözleşmeli çalışanı ile hizmet vermektedir.

Prof. Doktor Necmi Ayanoglu Silivri Devlet Hastanesi

Prof. Doktor Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi
Adres:
Ali Çetinkaya Cad. No: 5
Silivri/İstanbul
Telefon:
(0212) 727 21 00
Web adresi:
http://www.silivridh.gov.tr/

Hastane Tarihçesi

Özel idare dispanseri olarak 1940 yılında temeli atılan binanın 1960 yılında hastane koğusu ilavesi ile 1974 yılında yeni bir kat yapılmıştır.1982 yılında 10 yataklı sağlık merkezinden 50 yataklı Silivri Devlet Hastanesine geçiş tamamlanmış olup 1989 yılında Bakanlığın ve halkın yardımları ile iki katlı ek bina hizmete girmiştir. 1999 yılında İl Özel idareden yapılan yardım ve sağlık Bakanlığının desteği ile hastane bugünkü görünümüne kavuşmuştur. Hayırsever bir vatandaşımız tarafindan hastaneye 2 katlı yemekhane ve mutfak yaptırılmıs, eski yemekhanenin yerine laboratuar ünitesi kurulmuştur. Ayrıca Acil ünitemizin darlığı ve yetersizliğinden dolayı hastanenin arka kısmında kalan alana Acil ünitesi genişletilerek hizmet vermeye devam etmiştir. Ana bina tamamen yataklı servis haline getirilerek ek bina idare katı olarak hizmet verilmeye devam etmiştir. Hastane ana bina yığma olup kullanım alanı 1302 m2 dir. Ek bina betonarme olup kullanım alanı 436.59 m2 dir. Arsa Özel İdareye aittir. Hastane lojmanı ve sosyal tesisi olmamakla birlikte 2 adet hizmet aracı bulunmaktadır. Hastanenin hemen yan tarafında kiralanan iki katlı bir bina Bilgiişlem, Faturalandırma, Dönersermaye , Özlük ve Muhasebe birimi olarak kullanılmaktadır.13 Mart 2009 Cumartesi günü Yeni Mahalle Efrahim Öztürk Sokaktaki Yeni hizmet binasına taşındık.

Istinye Devlet Hastanesi

İstinye Devlet Hastanesi
Adres:
Emirgan Cad. No: 98 İstinye
Sarıyer/İstanbul
Telefon:
(0212) 277 49 12
Web adresi:
www.idh.gov.tr

Hastanede verilmekte olan görüntüleme hizmetler
Bilgisayarlı Tomografi
Kemik Yoğunluğu Ölçümü
Ultrason/Doppler
Mammografi
Röntgen Çekimi

Hastanede verilmekte olan laboratuar hizmetleri
Mikrobiyoloji laboratuarı tetkikleri
Biyokimya laboratuarı tetkikleri
Patoloji laboratuarı tetkikleri
Hematoloji tetkikleri
Kan Merkezi

Online Randevu Sistemi

İnternetten Randevu alma hizmeti açılmıştır
Artık internete bağlı herhangi bir bilgisayardan hastanemizde muayene olmak istediğiniz birime kolayca randevu alabilirsiniz.
Pendik Devlet Hastanesi

Pendik Devlet Hastanesi
Adres:
Dr.Orhan Maltepe Cad.No:17
Pendik/İstanbul
Telefon:
(0216) 483 11 87
Web adresi:
www.pendikdevlethastanesi.gov.tr

Hasta Hakları

Hasta Hakları Birimi; hastaların ve hasta yakınlarının daha nitelikli, daha kaliteli, daha güzel bir sağlık hizmeti almalarını sağlamak, hasta memnuniyetini artırmak, toplumu ve sağlık çalışanlarımızı Hasta Hakları konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve eğitimlerini sağlamak amacıyla 2004 yılı itibari ile Kaynarca Semt Polikliniğinde hizmet vermektedir.

Hasta Hakları; sağlık hakkını kullanan kişilerin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır. Son 30-40 yılda sağlık hizmetleri ve tıbbi girişimlerin boyutlarında ki büyük değişim; tıp bilim ve teknolojisindeki büyük gelişmeler, tanı ve tedavi amaçlı hasta üzerinde gerçekleştirilen işlem ve müdahalelerin miktarında ve tarzında artış, hasta haklarını destekleme ihtiyacını doğurmuştur.

BİRİMLER

Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
E-5 Karayolu üzeri Bostancı
Kadıköy/İstanbul
Telefon:
(0216) 578 30 00
Web adresi:
http://www.fsmhastanesi.gov.tr/

Hastane Tarihi

Hastanede tanı ve tedavi olanakları zaman içinde engeller aşılarak üst düzeye ulaşmış bulunmaktadır.

1960 yılından 1976 yılına kadar sadece İç Hastalıkları dalında ihtisas verilmekte iken Yönetmelik (Tabet Uzmanlık) gereği 1983 yılına kadar kesintiler olmuştur. 1983 yılından sonra Tababet Uzmanlık Tüzüğü gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen jürinin yaptığı tetkik sonucu Hastanenin tüm dallarında ihtisas yapabileceği fiziki yapıya ulaştığı tespit edilmiş olup, eğitim kadrolarının tamamlandığı Dahiliye, Cerrahi, KBB, Göz, Asabiye, Röntgen, İntaniye ve Anestezi dallarında eğitimi sürdürmektedir.

Hastane 19.02.2005 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı'na devrolup T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla halka hizmet vermeye devam etmektedir.

Istanbul Universitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi Hastanesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
Adres:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34098, Cerrahpaşa
Fatih/İstanbul
Telefon:
(0212) 414 30 00
Web adresi:
http://www.ctf.istanbul.edu.tr/


Binanın Tarihçesi
1893’te İstanbul’da görülen kolera salgını sırasında İstanbul Belediyesi hastaları tedavi ve tecrit amacıyla Cerrahpaşa semtindeki Takiyeddin Paşa Konağı’nı Nisan 1894’e kadar geçici kolera hastanesi olarak kullandı.

1909’da tamir edilen Konak 23 Temmuz 1910’da Cerrahpaşa Belediye Hastanesi olarak açıldı. Ahşap Konağın yerine 1911’de iki kagir bina yapılmaya başlandı ve 1915’te 150 yatakla hizmete açıldı. Müze olan bina Merkez Dairesi, diğeri Cerrahi Pavyonu olarak yapılmıştı. Merkez dairesinin ilk katı poliklinik, ikinci katı başhekimlik, laboratuar, eczane; Cerrahi Pavyonun ilk katı dahiliye, göz, kulak; ikinci katı cerrahi servis ve ameliyathanesine ayrılmıştı.

1933’te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi klinikleri beş hastaneye bölüştürülmesiyle Fakültenin Cerrahi, Birinci Dahiliye ve Göz Klinikleri Cerrahpaşa Hastanesine taşındığında, müze binası merkez bina olarak hizmetini sürdürdü.

Cerrahpaşa Hastanesi adını, III. Murat ve III. Selim zamanı saray cerrahlarından olup, sadrazamlığa kadar yükselen Cerrah Mehmet Paşa’nın yaptırdığı külliyeden almaktadır.


Kuruluş Amacı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin en eski binasının Tıp Müzesi olarak tahsis edilip düzenlenmesi ile, Üniversite ve Fakülte mensupları için olduğu kadar İstanbullular için de bir bilgi kaynağı ve eğitim alanı oluşmuştur. Türk tıbbının gelişimini alet, fotoğraf, resim ve belge vb. somut örneklerle genç kuşaklara aktarmak, tıp camiasının tarihiyle bağlarını pekiştirmek, Türk tıbbına hizmet verenleri anmak ve aynı zamanda tarihi malzemeyi resmi bir çatı altında korumak başlıca amaçlarımızdır. Müzede sergilenen tarihi malzeme kendi alanında Türkiye’deki en zengin koleksiyondur.
Istanbul Egitim ve Arastirma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cd.Samatya Merkez
Fatih/İstanbul
Telefon:
(0212) 459 60 00
Web adresi:
http://www.istanbuleah.gov.tr/


Sağlık Köşesi

Sağlık HaberleriNTVMSNBC ve CNNTÜRK Haber portalından sağlık haberleri...

Sağlık RehberiSağlıkla ilgili merak ettiğiniz her türlü konuyu tüm ayrıntılarıyla bu bölümde bulabilirsiniz....

Tıp SözlüğüTıp dilini, kavramlarını, kelimelerin anlamlarını bu sözlükten öğrenebilirsiniz.

Aktiviteye Göre KaloriGünlük yaşamınızdaki aktivitelerinizle kaç kalori harcadığınızı biliyor musunuz?

Beden Kitle İndeksiŞişman mısınız yoksa zayıf mı? Bunu anlamanın en kolay yolu Beden Kitle İndeksini kullanmak...

İdeal KiloBoyunuza göre ideal kilonuz ne kadar olmalı? Öğrenmenin çok kolay bir yolu var.

Aşı TakvimiDoğum tarihine göre aşı takvimi hesaplaması.

Renk körlüğü testi12 erkekten 1 inde görülen bu rahatsızlık olup olmadığınızı öğrenmek için bir test...

Vucut yağ oranıVucudumuzu daha iyi tanımak için bir ölçüm daha...


Tanısal Birimler
BiyokimyaBölümün teknik imkanları ve faaliyetleri hakkında bilgiler...

Radyolojikliniği çalışma düzeni kadrosu ve bilimsel çalışmaları...


Esenyurt Devlet Hastanesi

Esenyurt Devlet Hastanesi
Adres:
Esenyurt Fatih Mah. Ünverdi Cad.
Esenyurt/İstanbul
Telefon:
(0212) 596 90 99
Web adresi:
http://www.esenyurtdh.gov.tr/


Tarihçesi

Esenyurt Devlet Hastanesinin, Nisan 2005’te inşaatına başlanmış, 2 yıl içinde tamamlanmıştır. 3 blok halinde yapılan Esenyurt Devlet Hastanesi 14.500 m2 kullanım alanına sahiptir.Tüm yapımı ve düzenlemeleri Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hastanemiz, yaklaşık 30.000.000 Ytl'lik bütçe ile tamamlanmıştır. 229 yataklı Esenyurt Devlet Hastanesi’ nin, 29 yatağı yoğun bakım ünite yatağı olarak hazırlandı. 800 araçlık otoparkı da bulunan hastanenin çevre düzenlemesi de yapılmıştır.

Esenyurt Devlet Hastanesi, şu anda poliklinikleri, laboratuvarı ve acil servisiyle hizmet vermektedir.

En temel hasta haklarından biri de hekimini seçebilme hakkıdır. Bu hakkın kullanılabilmesi için hastanelerdeki poliklinik oda sayılarının artırılması amacıyla “Hekim Seçme Uygulaması” çalışmaları 2004 yılında başlatılmıştır. Hastanemizde bu uygulamaya Mart 2009 tarihinde başlamıştır.

Zeynep Kamil Kadin ve Cocuk Hastaliklari Egitim Arastirma Hastanesi

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
Adres:
Arakiyeci Hacı Mehmet Mahallesi. Op.Dr.Burhanettin Üstünel Caddesi No:10
Üsküdar/İstanbul
Telefon:
(0216) 391 06 80
Web adresi:
http://www.zeynepkamil.gov.tr/

HASTANENİN TARİHÇESİ

Yusuf Kamil Paşa
ile eşi Zeynep Hanım tarafından özel mülklerinde hastalara ücretsiz hizmet vermek amacıyla yaptırılmış olan Zeynep Kamil Hastanesi, Üsküdar' ın sağlık hizmetini günümüze kadar sürdürebilmiş en eski sağlık kuruluşudur. Bir diğer özelliği de, İstanbul'un ilk özel hayır kurumu olmasıdır. Zeynep Hanım Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa' nın kızıdır. 1862 tarihinde Nuh Kuyusu semtinde bostan tarlası olan arsa hastane yapılmak üzere alınmıştır. Ambleminde Zeynep-Kamil hastanesinin kuruluş tarihi 1862 yazmaktadır. Yusuf Kamil Paşa 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından sadrazamlığa getirilmiştir. Hastane cephesinde orijinal plana göre girişin üzerinde bulunan kitabede fihi şifaun li'n nas yani "Onda insanlar için sağlık vardır" (an-Nahl suresi 69. ayet) sözleri okunmaktadır. Zeynep Hanım ve Kamil Paşa ölümlerinden sonra hastane bahçesinde yaptırdıkları türbeye defnedilmişlerdir.

Zeynep Kamil Hastanesi, 1896 yılında Zeynep Hanım’ın kardeşi Abdülhalim Paşa'nın oğlu Sait Halim Paşa tarafından Tıbbiye-i Şahane ve Hamidiye Etfal Hastane-i Ali' sinde görevli saray hekimi olan Doktor Cemil Topuzlu Paşa' ya özel cerrahi kliniği olarak kullanıma verilmiştir. Dr. Cemil Topuzlu Paşa döneminde, tadilatlar yaptırılarak modernleştirilen hastanede tıbbi donanım yenilenmiş, kalorifer sistemi kurulmuş, hastaların bakımı için Avusturya’ lı hemşireler görevlendirilmiştir. Cemil Paşa 1915' te yurt dışına gidinceye kadar tüm cerrahi ameliyatlar yanı sıra sezaryen ameliyatları da yapılmaktaydı. Bu tarihten sonra günümüze kadar hastane değişik isimlerle adlandırılıp farklı kurumlara bağlı olarak farklı branşlarda hizmetler vermiştir.

1933'
te İstanbul Belediyesi' ne devredilen hastane 1935' te doğumevine dönüştürülerek Dr.Eyüp Sabri Aksoy başhekim olarak atanmıştır (1891 - 1962). 17 yıllık başhekimliği döneminde Dr. Eyüp Sabri Aksoy hastanenin doğumevi olarak yeniden düzenlenmesini sağlamıştır.

Zeynep Kamil Hastanesinin gelişme dönemi Dr. Fahri Atabey ile başlamıştır. Dr. Fahri Atabey 1952' de başhekimliğe atandıktan hemen sonra, ameliyathane binası ile 150 yataklı kadın hastalıkları kliniği ve 200 yataklı çocuk kliniğinin yapımına başlanmıştır. Çocuk Kliniğinin kurucusu Dr. Ziyaeddin Akbay aynı dönemde göreve başlamıştır. Her iki bina 1958' de tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 1961' de Zeynep Kamil Hemşirelik Koleji binası kullanıma açılmıştır.

Fahri Atabey’in 1968' de İstanbul Belediye Başkanı seçilerek hastaneden ayrılmasından sonra Dr. Burhanettin Üstünel başhekim olarak atanmış ve 1986 yılına kadar başhekimlik yapmıştır. Bu dönemde doğumhanenin bulunduğu bina ile çocuk felci hastanesi olarak tasarlanan Çocuk Enfeksiyonu ve Ortopedi binası yapımı tamamlanmıştır.

Zeynep Kamil Hastanesinin yönetimi ve işletimi 1982' de yapılan bir anlaşma ile İstanbul Belediyesi tarafından Sağlık Bakanlığı' na devredilmiştir.

Hastane günümüzde T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla özel dal eğitim hastanesi statüsünde hizmete devam etmektedir. Branşlarında verilen tıbbi hizmetin yanı sıra kadın doğum, çocuk ve çocuk cerrahisi dallarında uzmanlık eğitimi yapılmakta olup ve bunun yanında pek çok sertifikalı meslek sonrası eğitimleri de başarı ile yürütülmektedir.

Izmir Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Basın Sitesi Yeşilyurt
Merkez/İzmir
Telefon:
(0232) 244 44 44
Web adresi:
http://www.iaeh.gov.tr/

SMS ile ANINDA RANDEVU

Değerli Hastalarımız; SMS ile Randevu alabilmek için öncelikle muayene olmak istediğiniz polikliniğin "Poliklinik Adı"nı ve T.C. Kimlik numaranızı bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgileri edindikten sonra Turkcell veya Avea cep telefonunuz mesaj bölümüne sırasıyla { Hastane Kodu = 3535 } {11 Haneli T.C. Kimlik Numaranızı } {Randevu almak istediğiniz bölümün adını; aşağıdaki listeden,Tamamı büyük harf ve Türkçe karakter kullanmadan} aralarında birer boşluk bırakarak yazın ve 3443\'e gönderin.Örnek3535 12345678901 DERMATOLOJI (Diğer polikliniklerin isimlerinin doğru yazılımları için aşağıdaki listeye bakınız)

DAHILIYE
GASTROENTEROLOJI
DIS
FIZIK TEDAVI
KARDIYOLOJI
GENEL CERRAHI
ENFEKSIYON
KALP DAMAR CER
NOROLOJI
KADIN DOGUM
PSKIYATRI
PLASTIK CERRAHI
DERMATOLOJI
ORTOPEDI
UROLOJI
KBB
COCUK POLIKLINIGI