Erenkoy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Adres:
Sultan Sok.Şemsettin Günal Altay Cad. No:14
Kadıköy/İstanbul
Telefon:(0216) 411 80 11    (0216) 411 80 11

Hastane

SSK Kartal Hastanesi'nde 60 yatakla hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisinin yetersizliği üzerine kapatılmış olan SSK Süreyyapaşa Sağlık Meslek Lisesi binasının SSK yönetim kurulunun 0412.1997 tarih ve IV/5176 sayılı kararı ile SSK Kartal Hastanesi'ne bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak açılmasına karar verilmiştir. İş Bankasından alınan bağışlarla bu binada gerekli tadilatlar yapılmış, 17.10.1998 tarihinde 133 yatakla hastane hizmete açılmıştır. SSK yönetim kurulunun 05.11.1998 tarih ve IV/4220 sayılı kararı ile SSK Kartal Hastanesi'nden bağımsız olarak 75. Yıl SSK Erenköy Fizik Tedavi ve Esenlendirme Hastanesi ismiyle hizmete devam etmiştir.
Hastane 19.02.2005 tarihinden Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)'dan Sağlık Bakanlığına devr olmuştur. Hizmet etmeye devam etmektedir.

Yatarak Tedavi Hizmeti Verilen Branşlar

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Psikiyatri

Laboratuvar Hizmeti Verilen Branşlar

Bakteriyoloji
Biyokimya
Radyoloji

Suleymaniye Dogum ve Kadin Hastaliklari Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Kanuni Medresesi Sok. No:1/5
Fatih/İstanbul
Telefon:(0212) 520 97 35
Web adresi:

Hastane

Süleymaniye Dogum ve Kadin Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi 3 Ayri Hizmet Binasindan olusmaktadir. Eminönü Ilçesi Süleymaniye Mahallesinde bulunan Hizmet Binasinda ayaktan teshis ve tedavi olarak poliklinik ve Tüp Bebek Hizmeti verilmektedir.
Zeytinburnu Ilçesinde bulunan Semiha Sakir Dogumevi Hizmet binasinda Bashekimlik, Idare, Çocuk Klinigi, Yenidogan Yogun Bakim Ünitesi, Perinatoloji, Amiyosentez, Aile planlamasi Kolposkopi, Ürodinami, Ameliyathane, Dogumhane, Kadin Hastaliklari Klinigi bulunmaktadir. Üçüncü hizmet binamiz Zeytinburnu ilçesinde Kazli Çesme semt poliklinigidir.

Laboratuvar Hizmeti Verilen Branşlar


Bakteriyoloji
Biyokimya
Patoloji
Mikrobiyoloji


Özellikli Cihazlar

Mammografi
Kemik Yoğunluğu Ölçümü
Doopler Ultrasonografi

Prof.Dr.N.Resat Belger Beyoglu Goz Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi

Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Bereketzade Mah.Cami Sk. No:2/4
Beyoğlu/İstanbul
Telefon:(0212) 251 59 00
Web adresi:

Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar

Anestezi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kurum Tabipliği
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları
Çocuk Hastalıkları
Üroloji
KBB
Radyoloji
Deri ve Zührevi


Özelliği Olan Poliklinikler

Okülaplastik : (Pazartesi, Salı ve Perşembe) Haftada 3 Gün
Glokom : Haftada 5 Gün
Refraksiyon : Haftada 5 Gün
Şaşılık : Haftada 5 Gün
Retina : Haftada 5 Gün
Önsegement : Haftada 5 Gün


Laboratuvar Hizmeti Verilen Branşlar

Biyokimya
Radyoloji

Dr.Husamettin Kural Buyukada Devlet Hastanesi

Dr.Hüsamettin Kural Büyükada Devlet Hastanesi
Adres:
Lale Hatun Cad. No: 45 Büyükada
Adalar/İstanbul
Telefon: (0216) 382 62 28
Web adresi:

Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz


Laboratuvar Hizmeti Verilen Branşlar


Biyokimya
Radyoloji
Özellikli Cihazlar

Ankara Meslek Hastaliklari Hastanesi

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
Adres:
Osmangazi Mah. Atlılar Sok. No:45
Keçiören/Ankara
Telefon:(0312) 580 83 95
Web adresi:
www.ankarameslekhastanesi.gov.tr

Hastane Tarihçesi

Ülkemizde çalışma koşullarını düzenlemeyi hedefleyen ilk yazılı metin 1865’de yayınlanan Dilaver Paşa Nizamnamesidir. Dilaver Paşa Nizamnamesi ile kömür madenlerindeki çalışma koşulları düzenlenmeye çalışılmıştır. Umumi Hıfzısıhha Kanunu diğer önemli metinlerden biridir. 1930 yılında yayınlanmıştır ve çalışma hayatına sağlık ve güvenlikle ilgili düzenlemeler getirmiştir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, halen halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında önemli bir yaptırım aracı olarak kullanılmaktadır. Anayasamız, Borçlar Kanunu ve İş Kanunları iş hukuku, iş sağlığı, iş güvenliği, sosyal güvenlik alanlarında düzenlemeler içermektedir.Ayrıca iş sağlığı, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili yaptırım gücü ve daha iyi uygulamalar için özendirme işlevi olan Sosyal Sigortalar Kurumu kanunları da gözden kaçmamalıdır.Sosyal Sigortalar Kurumu 1945 yılında iş kazaları ve meslek hastalığı pirimi toplayarak bu alanda sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamıştır. Bu yıllarda, meslek hastalıkları ile ilgili var olan bilgi eksiği ve kurumun bu alandaki işlevlerini yerine getirirken diğer devlet hastanelerinden yararlanamaması nedeniyle SSK 1949 yılında ilk hastanesini kurmuştur: İstanbul Nişantaşı Meslek Hastalıkları Hastanesi.SSK sigorta kapsamına hastalık, analık gibi sigorta alanlarını da alınca birçok hastane kurmuş ve söz konusu hastane de hizmet hastanesine çevrilmiştir. 1970’li yıllarda Meslek Hastalığı alanında inceleme ve değerlendirme yapmak üzere SSK tarafından görevlendirilen ve birçok gelişmiş ülke örneğini inceleyen hekimler ülkemizde meslek hastalıkları sorununun büyüklüğünü ve “özelleşmiş hastaneler” kurulması gerekliliğini rapor etmişlerdir.1978 yılında Ankara ve İstanbul illerinde iki meslek hastalıkları hastanesi kurulmuştur. Hastanelere teşhis, ilgili sigorta alanlarında sigortacılık kararları(maluliyet belirleme, sigortalılık işlemlerine hak kazanma kararı) alabilmenin ve tedavinin yanı sıra “kurumu korumak amacıyla” koruyucu sağlık hizmetlerini, gezici sağlık hizmetlerini ve meslek hastalıkları alanında eğitim hizmetlerini yürütme görevleri verilmiştir. Hastanelerin kurulmasıyla saptanan meslek hastalığı sayısında ve çeşitliliğinde artış yaşanmıştır.
Meslek Hastalıkları Hastaneleri, ülkemizde birtakım ilklere imza atmıştır. İlk İş Psikolojisi Laboratuarı, İş Hijyeni Laboratuarı, Toksikoloji Laboratuarı, gelişkin Solunum Fonksiyon Laboratuarı, gezici iş sağlığı laboratuarı olan hastaneler olmuşlardır. Halen bu laboratuarların bir kısmı için devlet hastanelerinde tek olma durumunu sürdürmektedirler.
Kuruluş ve gelişme aşamasında hastanelere hizmetleri geçen, hastanelerin bütüncül bilimsel ortamında kendilerini geliştiren ve bilgi birikimlerini çeşitli eğitim alanlarında bugüne kadar ve bazıları halen genç hekimlere ve mühendislere aktaran Haldun Sirer, Çağlar Kırçak, Engin Tonguç, Nazif Yeşilleten, Nazmi Özalp ve Özkan Kaan Karadağ gibi birçok hekimi burada anmak gereklidir. Hastanelerin elde ettiği Türkiye açısından eşsiz veriler birkısmı yurtdışında da ilgiyle karşılanan ve yayınlanan yüzlerce bilimsel makaleler, yüksek lisans tezlerinde

değerlendirilmiştir. Ayrıca hastanelerin, ulaşabildikleri binlerce işyerinde “işin sağlıklı yürütülmesi” fikir ve çabasının başlamasına katkıda bulundukları da rahatlıkla söylenebilir.Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, 1978 yılında Ankara SSK Ulus Hastanesi bünyesinde kurulmuştur. Hastane 1979-1985 yılları arasında Ankara Konur Sokakta , 1985-2001 yılları arasında İstanbul Yolunda Çalışma Bakanlığı İSGÜM binası’nda faaliyetini sürdürmüştür. 19.11.2001 tarihinden itibaren Keçiören’de şu an hizmet verdiği binasına taşınmıştır. 14.10.2002 tarihinden itibaren Meslek Hastalıkları Hizmeti yanında, Genel Hastane Hizmetleri vermeye de başlamıştır. Diğer SSK hastaneleriyle birlikte 19.02.2005 tarihinde Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.


Meslek Hastalıkları Neden Önemlidir?


Meslek Hastalıkları Meslekle-işle ilgili hastalıklardır.
Yasal Tanım ise şu şekildedir: “Meslek hastalıkları, Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhi arıza halleridir” (506 sayılı SSK Kanunu Mad.11B).
Meslek hastalıklarının Genel Özellikleri:
Kendine özgü bir klinik tablo,
İyi belirlenmiş hastalık etkeni,
Hastalık etkeni veya metabolitinin biyolojik ortamda bulunuşu,
Hastalığın deneysel olarak oluşturulabilmesi,
Hastalığın o meslekte çalışanlarda insidansının yüksek olmasıdır
Meslek hastalığının tespit edilmemiş olması o hastalığı yada sonuçlarını ortadan kaldırmadığı gibi sonuçların işçi, sigorta sistemi, ülke ve işveren için ağırlaştırır.
Ülkeler arasında değişmekle birlikte, yılda her bin işçi için 4-12 yeni meslek hastalığı olgusu beklenmelidir (Harrington J.M.) SSK istatistiklerine göre 2000 yılında sigortalı işçi sayısı 5.005.403’tür ve saptanan meslek hastalığı sayısı 803’tür. Yılda her bin işçi için 0,16 meslek hastalığı saptanmaktadır. Saptayamadığımız meslek hastalığı ve iş kazası sayısının 20.000-60.000 arasında olduğu tahmin edilebilir.
Türkiye’de Yılda 6.000’in üzerinde maluliyet , 2.000’in üzerinde ölüm meslek hastalığı kaynaklıdır.
Acil önlemler alınmazsa tablo her geçen gün kötüleşecektir.

İş Psikolojisi Laboratuvarı

İş psikolojisi laboratuarı , kurşun etkilenmesi başta olmak üzere , mesleki kimyasal maruziyetlerde çalışanın psiko-motor becerilerindaki bozulmaları ve olası psikolojik değişiklikleri inceler.Meslek hastalığı tanısının erken ve doğru konulmasında iş psikolojisi laboratuarlarının bulguları önem taşır.Bu bulgular laboratuarımızda hem kağıt- kalem testleri hem de elektronik ölçme cihazlarıyla elde edilir.

Yakacik Dogumevi ve Cocuk Hastaliklari Hastanesi

Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Adres:
Soğanlık Cad. No : 17 Yakacık
Kartal/İstanbul
Telefon:(0216) 377 23 96
Web adresi:

Hastane

Hastanenin arazisi 20. Yüzyil baslarinda bir Ingiliz Sefiri tarafindan tüberküloz olan kizinin saglikli birortamdan yararlanmasi niyeti ile agaçlandirilarak koru haline getirilmistir.Kızının vefatindan sonra koruluk, Ingiliz sefirinin mali destegi ve Sanatoryum yapilmak sarti ile zamanin Nafia vekili Muhtar Güllü, Abdurrahman Naci ve Prof. Dr. Ilhan Rifat SABAR'a bagislanmistir.
Prof. Dr. Ilhan Rifat SABAR Hastaneyi 1936 yilinda Yakacik Verem Sanatoryumu olarak hizmete açarak 1957 Yilina kadar çalistirmistir.

Hastane 1957 yilindaTCDD Genel Müdürlügü bünyesinde TCDD Yakacik Sanatoryumu olarak 1972 yilina kadar, bu seneden sonrada tam tesekküllü hastane olarak 2003 tarihine kadar hizmet vermistir.27.12.2003 tarihi itibariyle T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligina, 5283 Sayili Kanun ile de 19 Subat 2005 tarihinde T.C. Saglik Bakanligina devredilerek, Istanbul Yakacik Dogumevi ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi ( Kadin Dogum, Çocuk Hastaliklari, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Acil, Kadin Dogum Acil, KBB, Radyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patoloji, Dahiliye) olmak üzere faaliyetine devam etmektedir.

Onlıne Randevu Sistemi

İstanbul Yakacık Doğumevi ve çocuk hastalık hastanesi İstanbul Kartal ilçesinde bulunmaktadır.Yakacık Doğumevi ve çocuk hastalıkları Hastanesi uzman doktorları ve hizmet kaliteli kadrosu ile en iyi sağlık hizmeti vermektedir.İstanbul Yakacık DoğumEvi ve Çocuk hastalıkları hastanesine internet üzerinden ve telefon ile randevu alabilirsiniz..

Sisli Etfal Egitim ve Arastirma Hastanesi

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Halaskargazi Cad. Etfal Sok. 34377
Şişli/İstanbul
Telefon:(212) 231 22 09
Web adresi:

Şişli Etfal Hastanesi

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Turgut, Şişli Etfal Hastanesi`nin 111 yıllık bir hastane olduğunu belirterek, Hastane içi hizmet gün geçtikçe iyileştirilmesine rağmen hastane çarpık yapılaşmanın ortasında sıkışmış kalmış durumda` dedi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi`nin bugün geldiği noktadaki eksikliklerinden ve beklentilerinden de bahseden Turgut; `Burada bizim fiziki anlamda ciddi sıkıntılarımız var. Hastanenin içi modernize edilmeye devam etmektedir. Büyük özveriler ve yatırımlarla hastalara verilen hizmet kalitesi yükseltilmiştir. Fakat bir türlü hastanenin çevresine düzen getirilemiyor. Hastane içi hizmet gün geçtikçe iyileştirilmesine rağmen hastane çarpık yapılaşmanın ortasında sıkışıp kalmış durumdadır` diye konuştu.

Catalca Devlet ve Bolge Trafik Hastanesi

Çatalca Devlet ve Bölge Trafik Hastanesi
Adres:
Ferhatpaşa Mah. İstanbul Cad. No: 143
Çatalca/İstanbul
Telefon:(0212) 789 17 92
Web adresi:

Hastane

Çatalca Devlet ve Bölge trafik Hastanesi İstanbul’un kaliteli hastanelerinden biri.Çatalca Devlet Hastanesi Uzman doktorları ve uzman kadrosu ile iyi sağlık hizmeti vermektedir.Çatalca Devlet ve Bölge Trafik Hastanesine İnternet üzerinden ve telefon ile randevu alabilirsiniz.Randevu alabilmek için T.c numara bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurarak randevu alabilirsiniz.

TC Kimlik Numarası ve Telefon numarası girilerek hastane,bölüm,branş ve tarih seçilerek boş randevu aralıkları görülebilmektedir.Boş olan aralıklardan herhangi biri seçilip randevu talebiniz onaylanarak randevu alınabilir.Randevu talebi için ilk önce muayene olacak kişinin TC Kimlik Numarası ve Telefon numarası girildikten sonra hastane seçimi yapılmalıdır.Hastane seçimi yapıldıktan sonra o hastaneye bağlı birimler ve bölümler gelecektir.Bölüm, birim ve tarih seçimi yapılarak boş randevular görülebilir. Gelen boş randevulardan seçim yapılarak sistemin randevu talebinizi onaylanması beklenir. Sistem tarafından bir randevu sıra numarası verilir. Verilen gün ve saat için hastanenin ilgili bölümüne TC Kimlik No su ve randevu sıra numarası ile gidilerek işlemin onaylanması sağlanmalıdır.…
Ayrıca alınan bir randevunun iptali de gerçekleştirilebilir. TC Kimlik No ve Randevu Numarası girilerek iptal edilebilecek randevu görülebilir. Bu listeden randevu seçilerek iptal edilir.

Taksim Ilk Yardim Hastanesi

Taksim İlk Yardım Hastanesi
Adres:
Sıraselviler Caddesi No:1 Taksim
Beyoğlu/İstanbul
Telefon: (0212) 249 78 04
Web adresi:

Hastane

Taksim ilk yardım hastanesi aslında tam teşekküllü bir devlet hastanesidir. Hastanenin ismindeki ilkyardım kelimesi sanki daha çok bir poliklinik havası verse de herşeyi ile tam bir devlet hastanesi olarak görev vermektedir.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin Taksim semtinde bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne telefon ile randevu almak istiyorsanız 0 212 252 02 00 nolu telefon numarası arayabilirsiniz. Telefonla randevu almak istediğiniz zaman karşınıza Bina seçmenizi isteyen bilgiler çıkacaktır. Taksim EAH için 1, Levent için 2, Beşiktaş Semt Polik. İçin 3 nolu tuşa basmanız gerekmektedir. Daha sonra TC kimlik numaranızı tuşlayıp doğru ise 1’e yanlış ise 2’ye basın. Daha sonrasında ise doğum yılınızı telefonun tuşlarıyla giriniz. Ardından hangi branşa muayene olmak istiyorsanız branşın kodunu tuşlayınız. En son olarak muayene olabileceğiniz polikliniği seçerek randevunuzu alabilirsiniz.

Online Randevu

Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma Hastanesi

Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
Türkocağı Sok.No: 3
Sıhhiye/Ankara
Telefon:(0312) 310 32 30
Web adresi:
www.aftr.gov.tr

Hastane

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı bünyesinde tıbbi rehabilitasyon alanında hizmet veren ilk yataklı merkez olup 28 Ağustos 1968’ de açılmıştır.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi Sağlık Bakanlığının birinci beş yıllık kalkınma planı dahilinde 1963 yılında uygulamaya konulmuştur. 28 Ağustos 1968 yılında yurdumuzun ilk yataklı rehabilitasyon merkezi olarak hizmete sunulmuştur. Hastane ilk 50 yatan, 200 ayaktan gelen hastaya hizmet kapasiteli olarak açılmıştır. Daha sonra artan talep nedeniyle kat ilavesi yaptırılarak kapasitesi arttırılmıştır.
Hastane 300 yatak kapasitesine sahip olup 6 Klinik bünyesinde Nörolojik ve Ortopedik Rehabilitasyon ağırlıklı hizmet vermektedir. Çocuk hastalara yatarak rehabilitasyon hizmeti sunan 40 yataklı ilk merkezdir. Aşağıdaki hasta gruplarına hizmet vermektedir:
· Omirilik yaralanması
· İnme
· Serebral Palsi
· Kafa Travması
· Polio Sekeli ve Post-Polio Sendromu
· Kas Hastalıkları
· Multiple Skleroz
· Meningomiyelosel
· Artroplasti, Kırık Sekeli ve Skolyoz
· Periferik Sinir Yaralanması
· İnflamatuvar Romotolojik Hastalıklar (Romotoid Artrid, Ankilozan, Spondilit Vb.)

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gazi Ek Binası; Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı FTR Kliniği ve Semt Polikliniği olarak hizmet vermekte iken 01/02/2007 tarihinden itibaren hastaneye bağlanarak Silahtar cad. No:108 Gazi Mahallesinde hizmet sunumuna devam etmektedir.

Gazi Ek Binasında; 68 hasta yatağı, 2 adet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği, 1 adet Enfeksiyon Hastalıkları ve Kolaylık Polikliniği, Fizik Tedavi ve Hidroterapi (tüm vücut ve bölgesel su tedavisi) Ünitesi mevcuttur.Poliklinikte muayene edilen ve yatan hastalara röntgen grafileri, ultrasonografi, biyokimyasal ve mikrobiyolojik tetkikler yapılmakta, EKG, enjeksiyon, pansuman, ilaç raporu (fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili) hizmetleri verilmektedir.Hasta odaları 1 adet tek, 1 adet iki kişilik ve 3-4-6 kişilik olarak düzenlenmiştir.

Refakatçilerimiz için de yataklarımız mevcuttur. Tuvalet ve banyolar rehabilitasyon hastalarının kullanımına uygun olarak düzenlenmiştir.Hastanede hastaların oturabileceği şekilde düzenlenmiş havuzlu bir bahçe, kantin, boş zamanı değerlendirmek amaçlı hasta ve yakınlarının sohbet ve televizyon seyretme vb. faaliyetler için ayrılmış iş-uğraşı salonu ve ibadethaneler mevcuttur.

Nallihan Devlet Hastanesi

Nallıhan Devlet Hastanesi
Adres:
Nallıhan Merkez 100. Yıl Mah.
Nallıhan/Ankara
Telefon: (0312) 785 10 41‎
Web adresi:

Hastane

Daha önc sağlık merkezi olarak hizmet veren binaya ek bina yapılarak 1981 yılında ek bina hizmete açılıp 40 yataklı Devlet Hastanesi statüsü kazandırılmıştır. 1988 yılında İlçe Jandarma Komutanlığından devranılan 2 katlı bina ve çeşitli barakalarla birlikte Hastane yatak kapasitesi Bakanlık Onayı ile 50 yatağa çıkartılmıştır. 1997 yılı Eylül ayında Bakanlığımızdan alınan izin ile barakalar yıkılarak yerine T.K.İ. Orta Anadolu Linyitleri Çayırhan Müessesesinin hibe olarak verdiği prefabrik bina yapılarak Hastane poliklinik sayısı arttırılarak Hastalara daha iyi hizmet mermeye başlanmıştı. 11 Temmuz 2007 tarihinde Nallıhanın Akdere köyü mevkine günümüz ihtiyaçlarından olan çağdaş ve modern bir bina inşaa edilmiş olup bu tarihte önemli bürokratların eşliğinde Yeni 100 Yataklı hastane hizmete açılmıştır.

Aliaga Devlet Hastanesi

Aliağa Devlet Hastanesi
Adres:
Yeni Mah.Rumeli Cad.No:7
Aliağa/İzmir
Telefon: (0232) 616 87 87
Web adresi:
www.aliagadh.gov.tr

Hastane Tarihçesi

Aliağa Devlet Hastanesi 1980'li yıllarda Aliağa ilçesinin kuruluşundan sonraki hızlı gelişmesiyle dönem hükümetleri tarafından planlanmış 15/07/1986 tarihinde şimdiki yeri imar planı olarak onaylanmıştır. 04/02/1994 tarihinde ruhsatlı inşaatına başlanmış, 2003 yılında kaba inşaatı tamamlanmıştır. 2003 yılı ortalarında Sağlık Bakanlığının ve İzmir Valiliğin girişimleriyle 1.500.000.000.000 TL. ödenek çıkartılarak tamamlanmıştır.Aralık 2003'te Aliağa Kaymakamı, Belediye Başkanı, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, Sağlık Grup Başkanı ve Kurucu Başhekiminden oluşan heyet Valiliğin önerileri doğrultusunda, Aliağa'da ki kuruluş ve kişilerden Hastaneye ayni yardımlar konusunda çalışmalara başlamıştır. Kaymakam Sayın Emir Osman BULGURLU başkanlığındaki heyet Aliağa'nın önde gelen kurum ve kişilerini ziyaret etmiş ve ayni yardımları hastaneye aktarılmıştır. 2004 yılı Mart ayının sonunda anahtar teslimi yapılmıştır. 1 trilyon TL tutarında bağış toplanarak hastanenin iç donanımı tamamlanmıştır.15 Nisan 2004 tarihinde hasta kabulüne başlanmıştır.29.11.2004 tarihinde ilk hasta yatışı yapılmıştır. 10.12.2004 tarihinde de ilk ameliyat yapılmıştır .Hastane yaklaşık 13.000 m2 alan üzerine zeminde 2300 m2 olmak üzere toplam 6723 m2 kapalı alan içermektedir.Bodrum, zemin ve iki kattan oluşturulmuştur. Hastane 50 kadro yataklı iken Sağlık Bakanlığı'nın 04/10/2005 tarih ve 8227 sayılı Makam Onayı ile İlçemizde bulunan Aliağa Petkim Devlet Hastanesi ile birleştirilerek, 150 kadro yatakla İzmir Aliağa Devlet Hastanesi adı ile hizmetine devam etmektedir.

Hasta Hakları

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir.İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.